2017/2018-as tanév

 

Idegen nyelvi Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Végh-Rupert Éva

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/idegennyelvi


Gépész -és Elektronika Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Fischer Mariann

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/gepeszet


Informatikai  Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Janus Márta

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/informatika


Matematikai-és Természettudományi Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Szlavikovics Anna

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/mattermtud


Magyar – Történelem Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Szele Zsófia

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/magyartori


Osztályfőnöki Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Trexler Ferencné

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/osztalyfonoki


Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó munkaközösségek

Felnőttoktatási Munkaközösség

Testnevelés-és Tömegsport Munkaközösség

Tagozatvezető: Horváth Lajos Zoltán igazgató

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/kepzeseink/felnottoktatas/


Szülői Munkaközösség

Az iskolai szülői munkaközösség elnöke: Kiss Virág (11.A osztályos szülő)

Az intézmény szülői munkaközössége képviseleti úton választott szülői szervezet, mert a tanulók szüleinek több mint 50%-a választotta meg, ezért a szülői munkaközösség jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében.

A szülői munkaközösség jogköre

Figyeli:

• a tanulói jogok érvényesülését

• a Pedagógiai Program megvalósítását

• a tanári, nevelői munka eredményességét.

Tájékoztatást kérhet:

• az osztályközösségekben felmerült problémákról.

Az iskolaszék hiányában gyakorolja mindazokat a jogokat, melyekkel a jogszabályok az iskolaszéket felruházták.

Egyetértési és véleményezési jogkört gyakorol a közoktatási törvényben meghatározottak alapján:

• egyetértési jog (SZMSZ; Házirend; Pedagógiai Program)

• véleményezési jog: a tanulókat érintő valamennyi kérdésben.

Kapcsolattartás a szülői munkaközösséggel

A szülői munkaközösséget az igazgató a munkaközösséggel kapcsolatot tartó pedagógus segítségével tanévenként legalább 2-szer hívja össze. Hivatalos tájékoztatást ad az intézményben folyó munkáról és a feladatokról, meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait.

Egyéb esetekben a szülői közösség tagjai előre egyeztetett időpontban kereshetik fel az intézmény igazgatóját javaslataikkal, problémáikkal.

Share