Munkaközösségeink

 2017/2018-as tanév

 

Idegen nyelvi Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Végh-Rupert Éva

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/idegennyelvi


Gépész -és Elektronika Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Kováts Róbert

Munkaközösségünk a gépész, elektronika és mechatronika szakmák elméleti és gyakorlati oktatását, képzését végzi intézményünkben.

Az érettségi előtti évfolyamokon fontos feladatunk a szakmai érettségire való felkészítés, amit a technikus évfolyam követ, ekkor már teljes egészében szakmai tartalommal, az OKJ követelményeinek megfelelően. A 2017/2018-es tanévtől a szakmai érettségivel rendelkező tanulóinknak 1 éves a technikus képzés.
Kiemelt feladatnak tekintjük tanulóink felkészítését az egyetemi, főiskolai tanulmányokra.

 1. – 13. évfolyamokon a képzés az OKJ kerettantervek alapján indul a gépgyártás-technológiai, elektronikai valamint a mechatronikai technikus szakmákban, felmenő rendszerben. A tananyagban egyenlő arányban kapnak helyet az elméleti és gyakorlati foglalkozások.
  A tanulás során a klasszikus tantárgyak mellett (mint például a mechanika, gépelemek, géprajz, elektrotechnika, stb.), a tanulók megismerkedhetnek a szakmáink legkorszerűbb technológiáival:
 • CNC- technika,
 • CAD alkalmazások,
 • Robotika
 • PLC
 • 3D nyomtatás

A szakmai képzés során nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a tanulóink önálló alkotó munkájának kialakítására, segítésére. Egyre több tantárgyunk keretein belül adunk önálló vagy csoportos projekt feladatokat. Az elkészült alkotások a tantárgyi értékelés után a projekt napunkon, iskolai rendezvényeinken illetve szakmai versenyeken is bemutatásra kerülnek.

Az új kerettantervek előírják az összefüggő szakmai gyakorlatok végzését is, melyeket júniustól tudunk lebonyolítani intézményünkön belül, vagy akkreditált külső gyakorlati helyeken. Tanulóink többsége termelő üzemekben, vállaltoknál tölti a nyári gyakorlatot, ahol sok hasznos szakmai tapasztalattal gyarapodik a tudásuk.

Sok a tennivalónk tehát, de ezt természetesnek vesszük annak tükrében, hogy egyre több jól képzett műszaki szakemberre van szüksége városunk és környéke cégeinek.

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/gepeszet


Informatikai  Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Varga Ildikó

Ellátja az informatikai és elektronikai szakképzéshez szükséges elméleti és gyakorlati tárgyak oktatását. Iskolánkban jelenleg egy elektronikai, három informatikai és két gépész szakmacsoportos évfolyam van, de ez a 2014-15-ös tanévtől módosul! Továbbra is egy elektronikai, de csak két informatikai, viszont három gépész osztály indul. Az informatikai osztályok egyike angol kéttannyelvű.

Az érettségi után lehetőség van különböző OKJ-s szakképesítések megszerzésére (Elektronikai technikus, CAD-CAM informatikus, Informatikai rendszergazda, Automatikai technikus, gépészeti vonalon: Gépgyártástechnológiai technikus, Mechatronikai technikus).

Munkaközösségünk fontosabb tevékenységei:

 • A közismereti informatika (NAT-os) oktatása (gépész osztályokban is!).
 • Választható érettségi szaktárgyak (informatikai alapismeretek, elektronikai alapismeretek elmélet és gyakorlat) oktatása.
 • OKJ-s szakképesítések informatikai és elektronikai elméleti és gyakorlati szaktárgyainak oktatása.
 • Érettségi- és OKJ-s képesítő szakmai vizsgák lebonyolítása.
 • Szakmai tanulmányi versenyekre felkészítés, tanulók elkísérése.
 • Az összefüggő szakmai gyakorlatok megtartása (13. évfolyamosoknál a tanév vége után négy hét, az új oktatási reformnak köszönhetően jelen tanévtől kezdve a 9., majd a 10., később a 11. évfolyam befejezése után is, két, három hét).
 • Adminisztratív teendők (pl. Pedagógiai Program módosítás, osztályfőnöki, jegyzői teendők stb.) végzése.
 • Kapcsolattartás a közismereti munkaközösségekkel.

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/informatika


Matematikai-és Természettudományi Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Szlavikovics Anna

Matematika és Természettudományi tárgyak: matematika, fizika, kémia, biológia, komplex természettudomány, elsősegélynyújtás, munkavédelem, munkahelyi egészség-és biztonság

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/mattermtud


Testnevelés-és Tömegsport Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Szilassy László

I.S.K. vezető testnevelő tanár: Gachovetz Tibor

Munkaközösségünk a következő tantárgyakat gondozza: testnevelés, tömegsport

 

Testnevelés területen számos versenyeredménnyel büszkélkedhetünk.

2012-ben életre hívtuk saját versenyünket a Széchenyi Természettudományi versenyt, melyet első alkalommal városi, majd a nagy sikerre való tekintettel megyei szinten hirdettünk meg. 2014/2015-ben országos nevezési körben szerveztük meg nagy sikerrel a versenyt.

Testnevelőink nagy része szakedző is, emiatt az országos versenyeken pl. diákolimpia is a dobogós helyeken szoktunk végezni.

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/testneveles


Magyar – Történelem Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Szele Zsófia

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/magyartori


Osztályfőnöki Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Trexler Ferencné

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/osztalyfonoki


Felnőttoktatási Munkaközösség

Munkaközösség vezető (Tagozatvezető): Horváth Lajos Zoltán igazgatóhelyettes

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/kepzeseink/felnottoktatas/


Szülői Munkaközösség

Az iskolai szülői munkaközösség elnöke: Kiss Virág (10.A osztályos szülő)

Az intézmény szülői munkaközössége képviseleti úton választott szülői szervezet, mert a tanulók szüleinek több mint 50%-a választotta meg, ezért a szülői munkaközösség jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében.

A szülői munkaközösség jogköre

Figyeli:

• a tanulói jogok érvényesülését

• a Pedagógiai Program megvalósítását

• a tanári, nevelői munka eredményességét.

Tájékoztatást kérhet:

• az osztályközösségekben felmerült problémákról.

Az iskolaszék hiányában gyakorolja mindazokat a jogokat, melyekkel a jogszabályok az iskolaszéket felruházták.

Egyetértési és véleményezési jogkört gyakorol a közoktatási törvényben meghatározottak alapján:

• egyetértési jog (SZMSZ; Házirend; Pedagógiai Program)

• véleményezési jog: a tanulókat érintő valamennyi kérdésben.

Kapcsolattartás a szülői munkaközösséggel

A szülői munkaközösséget az igazgató a munkaközösséggel kapcsolatot tartó pedagógus segítségével tanévenként legalább 2-szer hívja össze. Hivatalos tájékoztatást ad az intézményben folyó munkáról és a feladatokról, meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait.

Egyéb esetekben a szülői közösség tagjai előre egyeztetett időpontban kereshetik fel az intézmény igazgatóját javaslataikkal, problémáikkal.

FacebookGoogle+Megosztás