Takarítói álláspályázat

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola épületeinek takarítása délutáni munkarendben 14:00-22:00 óra között.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés,

•         Hasonló területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány kinevezés esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darányi Zsuzsanna gondnok nyújt, a 70/1986-464 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Budai út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFSZC/072-6-27/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Takarító.

•         Elektronikus úton Dominó Csaba igazgató részére részére a igazgato@gr-szechenyi.hu E-mail címen keresztül

•         Elektronikus úton http.//www.gr-szechenyi.hu oldalon keresztül.

•         Személyesen: Dominó Csaba igazgató, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Budai út 45. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően a vélemény nyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10.

FacebookGoogle+Megosztás

Elérhető ideiglenes felvételi rangsorunk

Figyelem! 2018.03.13-án a 0412, 0413, 0414, 0415-ös szakokon néhány esetben pontszámot módosítottunk, így ezen rangsorokat kérjük nézzék át újra!

Ideiglenes Rangsor 0411 – GÉPÉSZET

  Ideiglenes Rangsor 0412 – GÉPÉSZET

  Ideiglenes Rangsor 0413 – VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA

  Ideiglenes Rangsor 0414 – INFORMATIKA

  Ideiglenes Rangsor 0415 – INFORMATIKA

Ideiglenes Rangsor 0416 – INFORMATIKA kéttanítási nyelvű

Költészet Napja – kicsit másképp

Közeledik április 11-e,  a magyar költészet napja. Ennek jegyében hívunk benneteket egy szokatlan   internetes műfaj, azaz egy  Rambo-vers írására.

A magyar költészetet népszerűsítő internetes műfaj lényege, hogy az alkotók közismert hollywoodi filmjelenetek alá – akár a kép késleltetésével, illesztésével – magyar verseket vágnak rá az adott színész szájmozgására.

A másik lehetőség, hogy a videó készítői maguk mondják fel a szöveget, hogy az minél jobban passzoljon a színész szájmozgásához.

Akármelyik lehetőséget választod, vágj bele!

Légy kreatív és alkoss/atok/ egy Rambo – verset!

Az elkészült  videók maximális időtartama : 4 perc

A részletekről magyartanárotok ad felvilágosítást.

A művek beadási határideje: április 6.

Beküldés módja: emailben a keczerszalaieva@gmail.com címre.

Kedvcsinálónak kattints az alábbi linkre!

https://www.facebook.com/magyarulverseketszavalosztarok/

DIÁKSZÍNPADUNK IDEI SIKERE

Március 7-én, kedden este egy több hónapja tartó alkotómunka ért a végéhez: tizenhárom iskola közel 400 diákja mutatta be a Toldi egy-egy jelenetét.

Iskolánk két díjat is elhozott:

1.) LEGJOBB MELLÉKSZEREPLŐK

2.) LEGJOBB TOLDI (Molnár Krisztián)

 

GRATULÁLUNK

Galéria a színház weboldalán: http://www.vorosmartyszinhaz.hu/hirek/967-400-diak-kozremukodesevel-mutattuk-be-arany-janos-klasszikusat

Tájékoztató – KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA /9. évfolyamra/

A vizsga helyszíne: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája I épület.  Székesfehérvár, Budai út 45.

A vizsgateremről minden jelentkezőt a behívólevélben tájékoztatunk. (Akihez mégsem érkezik meg a behívólevél, ő az itt leírtak alapján jelenjen meg a vizsgán.)

A vizsga időpontja: 2018. január 20. szombat

 A vizsgázók 9:30-ig érkezzenek meg a vizsga helyszínére!

A vizsga menete:

9:30-10:00 Adminisztráció

10:00-10:45 A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

10:45-11:00 Szünet (a kijelölt épületrészt nem hagyják el a vizsgázók)

11:00-11:45 A matematika feladatlap kitöltése

A magyar nyelvi feladatlap kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz nem használható.

Az írásbeli vizsga során a dolgozatok megírása során a rajzokat ceruzával, minden egyebet kék, vagy fekete színű tollal kell elkészíteni.

A vizsgázó hozza magával a következőket:

  1. Személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyi igazolvány vagy diákigazolvány)
  2. Vizsgabehívó
  3. Szükséges író és rajzeszközök
  4. Tízórai (A vizsgázók a szünetben nem hagyhatják el a vizsgára kijelölt épületrészt)

Azon vizsgázók számára, akik az írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni, számukra a pótló központi írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 25. 14 óra.  Helyszíne: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Székesfehérvár Budai út 45. I épület.

A pótfelvételire érkező tanulók az igazolást hozzák magukkal, hogy miért nem jelentek meg 20-án! (Aki előre írásban igazolta távolmaradását, neki újabb igazolás nem kell.)

 

A kijavított dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról elektronikus úton (fényképezőgép, mobiltelefon) másolatot készíthet.

A megtekintés helye: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája I épület. Székesfehérvár, Budai út 45.

A megtekintés ideje: 2018. január 26. 9:00-17:00

A vizsgázó és szülője, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet.

 

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanapon, azaz 2018. január 29-én 16 óráig írásban adhatja le az iskolában, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy munkanapon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Az írásbeli vizsga eredményéről az értékelő lapot a vizsgázó, vagy szülője személyesen veheti át. ( A személyazonosságot igazolni szükséges)

Az értékelő lapok átvételének ideje: 2018. február 6. 9:00-17.00

Az értékelő lapok átvételi helye: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Székesfehérvár, Budai út 45. I épülete.

Az át nem vett értékelőlapokat 2018. február 7-én a vizsgázó általános iskolájába juttatjuk el.

Minden vizsgázónak sikeres vizsgát kívánunk!

Dominó Csaba

Igazgató

Sajtóközlemény talált kismacskával kapcsolatban

Ma délelőtt 10.30 perc körül diákjanink jelezték Arany Lili diákönkormányzati elnökünknek, hogy találtak egy rossz állapotban levő macskát az iskola udvarán. Tanulóink azonnal az udvarra siettek, hogy segítsenek. Ezt követően a diákok jelezték a kint tartózkodó tanárainknak, hogy találtak egy cicát, majd egyből állatmentőket próbáltak hívni a macskához. Közel fél óra sikertelen próbálkozás (több állatvédő szervezetet hívtak) után sikerült a Fema Állatmentőkkel felvenni a kapcsolatot. Eddigre a kismacskát már bevitték tanulóink az iskolába, hogy ne fázzon, majd az állatmentők kiérkezését követően átadták nekik ellátásra. Sajnos nem tudjuk, hogy mi történhetett a kis állattal, tanulóink már ebben az állapotban találták, és a lehető legrövidebb idő alatt tudtak segítséget hívni hozzá.

Szorítunk a mielőbbi gyógyulása miatt!

 

Az iskola elkötelezett az állatok védelme iránt, számos tanulónk közösségi szolgálatot is teljesít a környékbeli menhelyeken, állatvédő szervezeteknél.

 

CSÚCSTECHNOLÓGIA A SZÉCHENYIBEN – 3D LABORATÓRIUMBAN TANULHATNAK A DIÁKOK

3D kreatív laboratóriumot avattak csütörtökön a Széchenyi István Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskolában. Az iskola tanulói a laborban megismerkedhetnek azzal a technológiával, amivel háromdimenziós tárgyakat alkothatnak digitális modellekből. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum minden tagintézményébe szeretne valami újdonságot vinni, az Árpádban például intelligens épületrendszerek programozására szolgáló labort alakítottak ki.

Forrás: www.szekesfehervar.hu 

 

1 2 3 8