Elérhető ideiglenes felvételi rangsorunk

Figyelem! 2018.03.13-án a 0412, 0413, 0414, 0415-ös szakokon néhány esetben pontszámot módosítottunk, így ezen rangsorokat kérjük nézzék át újra!

Ideiglenes Rangsor 0411 – GÉPÉSZET

  Ideiglenes Rangsor 0412 – GÉPÉSZET

  Ideiglenes Rangsor 0413 – VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA

  Ideiglenes Rangsor 0414 – INFORMATIKA

  Ideiglenes Rangsor 0415 – INFORMATIKA

Ideiglenes Rangsor 0416 – INFORMATIKA kéttanítási nyelvű

FacebookGoogle+Megosztás

DIÁKSZÍNPADUNK IDEI SIKERE

Március 7-én, kedden este egy több hónapja tartó alkotómunka ért a végéhez: tizenhárom iskola közel 400 diákja mutatta be a Toldi egy-egy jelenetét.

Iskolánk két díjat is elhozott:

1.) LEGJOBB MELLÉKSZEREPLŐK

2.) LEGJOBB TOLDI (Molnár Krisztián)

 

GRATULÁLUNK

Galéria a színház weboldalán: http://www.vorosmartyszinhaz.hu/hirek/967-400-diak-kozremukodesevel-mutattuk-be-arany-janos-klasszikusat

Tájékoztató – KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA /9. évfolyamra/

A vizsga helyszíne: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája I épület.  Székesfehérvár, Budai út 45.

A vizsgateremről minden jelentkezőt a behívólevélben tájékoztatunk. (Akihez mégsem érkezik meg a behívólevél, ő az itt leírtak alapján jelenjen meg a vizsgán.)

A vizsga időpontja: 2018. január 20. szombat

 A vizsgázók 9:30-ig érkezzenek meg a vizsga helyszínére!

A vizsga menete:

9:30-10:00 Adminisztráció

10:00-10:45 A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

10:45-11:00 Szünet (a kijelölt épületrészt nem hagyják el a vizsgázók)

11:00-11:45 A matematika feladatlap kitöltése

A magyar nyelvi feladatlap kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz nem használható.

Az írásbeli vizsga során a dolgozatok megírása során a rajzokat ceruzával, minden egyebet kék, vagy fekete színű tollal kell elkészíteni.

A vizsgázó hozza magával a következőket:

  1. Személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyi igazolvány vagy diákigazolvány)
  2. Vizsgabehívó
  3. Szükséges író és rajzeszközök
  4. Tízórai (A vizsgázók a szünetben nem hagyhatják el a vizsgára kijelölt épületrészt)

Azon vizsgázók számára, akik az írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni, számukra a pótló központi írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 25. 14 óra.  Helyszíne: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Székesfehérvár Budai út 45. I épület.

A pótfelvételire érkező tanulók az igazolást hozzák magukkal, hogy miért nem jelentek meg 20-án! (Aki előre írásban igazolta távolmaradását, neki újabb igazolás nem kell.)

 

A kijavított dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról elektronikus úton (fényképezőgép, mobiltelefon) másolatot készíthet.

A megtekintés helye: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája I épület. Székesfehérvár, Budai út 45.

A megtekintés ideje: 2018. január 26. 9:00-17:00

A vizsgázó és szülője, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet.

 

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanapon, azaz 2018. január 29-én 16 óráig írásban adhatja le az iskolában, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy munkanapon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Az írásbeli vizsga eredményéről az értékelő lapot a vizsgázó, vagy szülője személyesen veheti át. ( A személyazonosságot igazolni szükséges)

Az értékelő lapok átvételének ideje: 2018. február 6. 9:00-17.00

Az értékelő lapok átvételi helye: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Székesfehérvár, Budai út 45. I épülete.

Az át nem vett értékelőlapokat 2018. február 7-én a vizsgázó általános iskolájába juttatjuk el.

Minden vizsgázónak sikeres vizsgát kívánunk!

Dominó Csaba

Igazgató

CSÚCSTECHNOLÓGIA A SZÉCHENYIBEN – 3D LABORATÓRIUMBAN TANULHATNAK A DIÁKOK

3D kreatív laboratóriumot avattak csütörtökön a Széchenyi István Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskolában. Az iskola tanulói a laborban megismerkedhetnek azzal a technológiával, amivel háromdimenziós tárgyakat alkothatnak digitális modellekből. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum minden tagintézményébe szeretne valami újdonságot vinni, az Árpádban például intelligens épületrendszerek programozására szolgáló labort alakítottak ki.

Forrás: www.szekesfehervar.hu 

 

ALBA REGIA ösztöndíjban részesült 10 tanulónk! Gratulálunk!

A város idén második alkalommal hirdette meg az Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj Pályázatot és az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatot. Az öt hónapra szóló támogatásokra pályázni lehetett, szerdán délután pedig több mint hatvan ösztöndíjasnak adták a nyertes pályázatról szóló emléklapot a Városházán.

Forrás: http://www.szekesfehervar.hu/hatvan-fehervari-diaknak-segit-az-alba-regi-osztondij

 

Tanévkezdési információk

Kedves Tanulónk!

2017.08.31-én gólyanapot tartunk, melyen minden felsőbb évest szívesen látunk!

2017.09.01-jén a 9.-es évfolyamnak 8:00-tól a Sportcsarnokban évnyitó lesz. 10-12. évfolyamig 4 osztályfőnöki óra lesz 8:00-11:30-ig.

13-14. évfolyamon 2 osztályfőnöki óra lesz, mely 11:40-kor kezdődik és 13:30-ig tart.

Az évnyitót követően a 9.-es évfolyamnak 3 osztályfőnöki órája lesz.

A tankönyveket az első naptól beosztás szerint folyamatosan osztjuk az első héten.

Sikeres tanévet kívánunk!

Vezetőség

1 2 3 4