Kedves (Pót)Felvételizők!

Azon vizsgázók számára, akik az írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni, számukra a pótló központi írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 24. 14 óra.  Helyszíne: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Székesfehérvár Budai út 45. I épület.

A pótló felvételi vizsgára külön behívót nem küldünk.

A pótfelvételire érkező tanulók az igazolást hozzák magukkal, hogy miért nem jelentek meg 19-én! (Aki előre írásban igazolta távolmaradását, neki újabb igazolás nem kell.)

A kijavított dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról elektronikus úton (fényképezőgép, mobiltelefon) másolatot készíthet.

A megtekintés helye: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája I épület. Székesfehérvár, Budai út 45.

A megtekintés ideje: 2019. január 28. 9:00-17:00

 A vizsgázó és szülője, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanapon, azaz 2018. január 29-én 16 óráig írásban adhatja le az iskolában, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy munkanapon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A magyar nyelvi feladatlap kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz nem használható.

Az írásbeli vizsga során a dolgozatok megírása során a rajzokat ceruzával, minden egyebet kék, vagy fekete színű tollal kell elkészíteni.

A vizsgázó hozza magával a következőket:

  1. Személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyi igazolvány vagy diákigazolvány)
  2. Vizsgabehívó
  3. Szükséges író és rajzeszközök
  4. Tízórai (A vizsgázók a szünetben nem hagyhatják el a vizsgára kijelölt épületrészt)

 

Az írásbeli vizsga eredményéről az értékelő lapot a vizsgázó, vagy szülője személyesen veheti át. ( A személyazonosságot igazolni szükséges)

Az értékelő lapok átvételének ideje: 2019. február 6. 9:00-17.00

Az értékelő lapok átvételi helye: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Székesfehérvár, Budai út 45. I épülete.

Az át nem vett értékelőlapokat 2019. február 7-én a vizsgázó általános iskolájába juttatjuk el.

 

Minden vizsgázónak sikeres vizsgát kívánunk!

Dominó Csaba

Igazgató

 

Share